Tổng kết công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

13/01/2022

Chiều 12/01, Trường ĐHTB tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ĐBCLGD năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có TS Nguyễn Thị Kim Lý - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, các thành viên Hội đồng bảo đảm chất lượng cấp trường, trưởng các đơn vị, đoàn thể, trưởng và thư ký các nhóm chuyên trách tham gia công tác Tự đánh giá, Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục năm 2020 và 2021 của Nhà trường.

Media/1_TH1062/FolderFunc/202201/Images/tong-the-20220113105747-e.jpg

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS Nguyễn Thị Kim Lý đã nhấn mạnh: “Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, mang tính chiến lược của Nhà trường. Trong những năm qua, Nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động về đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của ngành và xu thế hội nhập của xã hội, trong năm 2021 Nhà trường đã thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Tuy nhiên với những kết quả đạt được vẫn chưa khẳng định được đầy đủ yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục đối với một cơ sở giáo dục đại học. Vì vậy thông qua hội nghị lần này, nhằm tổng kết và đánh giá đúng những kết quả của Nhà trường đã đạt được trong năm 2021, đồng thời đề ra những mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ cụ thể cần phải thực hiện trong năm 2022 để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng”.

Media/1_TH1062/FolderFunc/202201/Images/c-ly-20220113105747-e.jpg

TS. Nguyễn Thị Kim Lý, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

Theo đó, Trưởng phòng KT&ĐBCLĐT của Nhà trường, đ/c Đỗ Thị Thu Hằng đã trình bày tóm tắt “Báo cáo tổng kết công tác BĐCLGD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022”, trong đó đã khẳng định: Năm 2021, toàn trường đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiều hoạt động BĐCL, đặc biệt là công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài, đạt được những chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đem lại những nhận thức mới mẻ cho đội ngũ, từng bước hình thành và phát triển văn hoá chất lượng trong mỗi hoạt động/công việc chung của Nhà trường.

Media/1_TH1062/FolderFunc/202201/Images/hang-20220113105747-e.jpg

ThS. Đỗ Thị Thu Hằng - Trưởng phòng KT&ĐBCLĐT

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021, các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát biểu tham luận sôi nổi, đưa ra những ý kiến, giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2022.

Media/1_TH1062/FolderFunc/202201/Images/nguyet-20220113105623-e.png

TS. Phạm Thị Ánh Nguyệt - Phó Hiệu trưởng

TS Phạm Thị Ánh Nguyệt - Phó Hiệu trưởng, phụ trách công tác ĐBCL đánh giá cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ giảng viên, nhân viên Nhà trường đã tích cực tham gia hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài, sự nỗ lực của phòng KT&ĐBCLĐT đã làm nên thành công chung của Nhà trường trong công tác KĐCLGD. Đồng thời cũng yêu cầu các đơn vị trong toàn trường cần phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2021, chú trọng khắc phục các tồn tại để thực hiện mục tiêu đề ra trong năm 2022, đặc biệt trong công tác tự đánh giá CTĐT.

 

Kết luận Hội nghị, TS Nguyễn Thị Kim Lý - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã hoan nghênh tinh thần tham dự hội nghị của Quý thày cô, đặc biệt là công tác chuẩn bị/xây dựng báo cáo trình bày tại Hội nghị của đơn vị đầu mối, đồng thời ghi nhận những ý kiến tham góp tại Hội nghị đã bổ sung, đóng góp cho báo cáo tổng kết, đồng thời đưa ra được các giải pháp thiết thực cho các hoạt động của công tác ĐBCLGD năm 2022, đề từ đó khẳng định được Nhà trường đã có những bước tiến mới trong công tác ĐBCLGD. Nhấn mạnh mục tiêu lớn trong năm 2022 về công tác ĐBCL là tập trung thực hiện kế hoạch cải tiến, khắc phục các tồn tại sau đánh giá ngoài CSGD và công tác tự đánh giá CTĐT. Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, giảng viên hãy nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo chất lượng, quyết tâm cùng với Lãnh đạo nhà trường hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ năm 2022 mà Hội nghị đã thống nhất.

Sau gần 3 giờ làm việc, Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 đã thành công tốt đẹp./