02/03/2021 HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Thái Bình triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

Từ ngày 19 – 21/11, tại Trường Đại học Thái Bình diễn ra triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

24/10/2018 HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Khóa tập huấn “Kỹ năng thẩm định và đánh giá chính sách” tại Thái Bình

Sáng ngày 07-09 vừa qua, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV) phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình và Trường Đại học Thái Bình tổ chức khóa tập huấn về “Kỹ năng thẩm định và đánh giá chính sách” cho các cán bộ chủ chốt làm chính sách của tỉnh. Lớp bồi dưỡng lần này là sự nối tiếp của khoá tập huấn “Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách” cho đối tượng là các nhà hoạch định chính sách cấp cơ sở của tỉnh Thái Bình do Nhà trường phối hợp với Trường Đại học Thái Bình tổ chức vào tháng 08/2017, với các tiêu chí tiếp tục hoàn thiện nội dung đào tạo cán bộ và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Nhà trường với tỉnh Thái Bình.