Hướng dẫn đánh giá, phân loại chất lượng viên chức, người lao động năm 2021

17/12/2021

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;
Thực hiện Công văn số 2271/SNV-CCVC ngày 15/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình hưởng dẫn một số nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, Trường Đại học Thái Bình xây dựng Kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm 2021 (Chi tiết xem file đính kèm). 
Trưởng các đơn vị triển khai Kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm 2021 tới toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị, tổ chức họp, thực hiện đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức, người lao động của đơn vị theo các bước được hướng dẫn trong Kế hoạch.
Hồ sơ đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức, người lao động của đơn vị gửi về phòng Tổ chức cán bộ (Người nhận: Chuyên viên Hà Thị Thu) trước ngày 21/12/2021 để tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu và thực hiện các nội dung tiếp theo.
Nhà trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện, phản ánh kịp thời các vướng mắc thông qua phòng Tổ chức cán bộ để được hướng dẫn./.

Tập tin đính kèm
Nếu có thắc mắc xin liên hệ
Hoặc truy cập vào
logobotchat
HỆ THỐNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TỰ ĐỘNG NĂM 2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Loading...

HỆ THỐNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TỰ ĐỘNG NĂM 2023

chatbot Mời bạn đặt câu hỏi ?
chatbot