Kế hoạch đón Đoàn chuyên gia về khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo

10/04/2023

Thực hiện hướng dẫn và yêu cầu triển khai các hoạt động phục vụ khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc HIệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Trường Đại học Thái Bình xây dựng Kế hoạch đón Đoàn chuyên gia về khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo 04 ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử.

1. Thời gian khảo sát chính thức: Từ 14/4/2023 đến 19/4/2023

2. Địa điểm: Trường Đại học Thái Bình

Chi tiết kế hoạch: Theo file đính kèm

Tập tin đính kèm