Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho Đại văn bằng 2 tháng 11 năm 2022

29/11/2022

1. 8h00-8h30 Họp nghe ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi ra trường

2. 8h30-10: Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

-  Báo cáo tổng kết khóa học

- Công bố Quyết định cấp bằng tốt nghiệp

- Phát biểu của lãnh đạo Nhà trường

- Phát biểu  của Tân cử nhân

- Trao bằng tốt nghiệp

- Bế mạc và chụp ảnh lưu niệm