Kế hoạch về việc tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên đầu khóa, nhập học năm 2021; đối tượng Sinh viên đại học chính quy Khóa 10 và cao đắng chính quy Khóa 21

22/04/2022

Kế hoạch về việc tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên đầu khóa, nhập học năm 2021; đối tượng Sinh viên đại học chính quy Khóa 10 và cao đắng chính quy Khóa 21

Tập tin đính kèm

Tin tức liên quan