Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Khắc Thận , Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh , Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Tỉnh

09/02/2022

Tập tin đính kèm