Đề nghị xử lý học vụ

05/12/2022

Lưu ý: Giảng viên làm đề nghị theo mẫu gửi lãnh đạo khoa. Sau khi lãnh đạo khoa phê duyệt thì giáo vụ khoa sẽ nhập dữ liệu đề nghị của giảng viên 

Nhập đề nghị tại đây.

Xem kết quả đề nghị.

Nếu có thắc mắc xin liên hệ
Hoặc truy cập vào
logobotchat
HỆ THỐNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TỰ ĐỘNG NĂM 2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Loading...

HỆ THỐNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TỰ ĐỘNG NĂM 2023

chatbot Mời bạn đặt câu hỏi ?
chatbot