TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, GIÁ TRỊ CỐT LÕI, TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

21/12/2018

1. Tầm nhìn

Trường không ngừng phấn đấu đào tạo đa ngành, đa phương thức, đa trình độ đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, thành thạo tay nghề, phù hợp với nhu cầu của xã hội trong từng giai đoạn phát triển, góp phần thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

Đến năm 2030, Trường Đại học Thái Bình trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín của Việt Nam, đào tạo trình độ đại học, sau đại học theo định hướng ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực có tính hội nhập cao.

 

2 Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, có khả năng phát huy năng lực sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và có trách nhiệm với xã hội;

Nghiên cứu khoa học, chuyến giao khoa học công nghệ;

Cung cấp dịch vụ giáo dục, kết nối và phục vụ cộng đồng đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Thái Bình và của câ nước;

Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.

3 Giá trị cốt lõi

                 “Đoàn kết, sáng tạo

                           Trách nhiệm

              Bản lĩnh, ý chí

Kỹ năng sống và làm việc trong một xã hội cạnh tranh đa chiều, vì một xã hội học tập”

4. Triết lý giáo dục

“Giáo dục toàn diện, kiến tạo tương lai”