Một triết lý, một sứ mạng, một còn đường với những "Thanh xuân" tại Phòng Đào tạo TBU

20/12/2018

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo nhà trường về công tác xây dựng, phát triển và quản lý các chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo

Địa chỉ : Tầng 2 Nhà F (gồm các phòng: F2.19, F2.21)

Điện thoại : 02273.633.133

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Phụ trách phòng: Hoàng Thị Thu Hiền Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Ngạn
Điện thoại: 093.675.9268 Điện thoại: 039.848.9681
Email: hientbu@gmail.com Email:qldavcs4@gmail.com

CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Số lượng Giới tính Đảng viên Trình độ
Nam Nữ TSKH TS ThS ĐH
CBVC  7 4 3 3   0 3 4
Tổng số: 7 4 3 3   0 3 4
  • Tổ chức đào tạo và quản lý các chương trình đào tạo 
  • Quản lý công tác xây dựng Kế hoạch khóa học, Kế hoạch năm học, TKB, lịch thi,
  • Xây dựng các quy định, quy chế hoạt động đào tạo, quản lý học vụ, quản lý điểm thống kê giờ dạy
  • Phụ trách công tác xét học vụ, tổ chức thi kết thúc học phần, xét tốt nghiệp.
  • Phần mềm quản lý đào tạo.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Stt

Họ và tên

Công việc cụ thể

1

Hoàng Thị Thu Hiền

Bí thư chi bộ, Phụ trách phòng

Tham mưu, chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu các công việc

1. Tổ chức, quản lý việc xây dựng các văn bản, quy chế, quy định quản lý điều hành trong lĩnh vực đào tạo của Nhà trường.

2. Tổ chức, quản lý xây dựng kế hoạch đào tạo (Kế hoạch toàn khóa, kế hoạch năm học, TKB học kì, Kế hoạch thi, Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, kế hoạch xét tốt nghiệp và tổ chức bế giảng…)

3. Tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy, hoạt động học tập.

4. Quản lý điểm, in, cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định.

5. Tổ chức xây dựng và phát triển, quản lý chương trình đào tạo.

6. Tổ chức, quản lý công tác đảm bảo chất lượng, NCKH và PVCĐ thuộc phòng Đào tạo.

Trực tiếp phụ trách các công việc sau:

1. Công tác Đảng;

2. Công tác chính trị, tư tưởng, công tác thi đua khen thưởng, công tác cán bộ;

3. Kế hoạch công tác năm của phòng; Kế hoạch đảm bảo chất lượng, Kế hoạch NCKH&PVCĐ

4. Chỉ đạo giám sát phó phòng, chuyên viên trong phòng thực hiện các nhiệm vụ được phân công;

5. Chủ trì các cuộc họp của phòng;

6. Duyệt các văn bản pháp quy, các nội dung của phòng trước khi tham mưu Ban giám hiệu;

7. Trực tiếp thực hiện một số báo cáo tổng hợp các hoạt động đào tạo, báo cáo công tác của phòng.

8. Điều hành công việc quản lý điểm, in, cấp phát bảng điểm, văn bằng chứng chỉ..

9.  Phối hợp các đơn vị để thực hiện thanh toán giờ vượt cho giảng viên.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2

Nguyễn Văn Ngạn

Phó bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng

Tham mưu hỗ trợ phụ trách phòng trong các công việc sau:

1. Phối hợp với lãnh đạo phòng trong tổ chức, quản lý việc xây dựng các văn bản, quy định quản lý điều hành trong lĩnh vực đào tạo.

2. Tổ chức, quản lý xây dựng kế hoạch đào tạo.

3. Tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy, hoạt động học tập.

4. Tổ chức xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.

5. Tổ chức, quản lý công tác NCKH và PVCĐ thuộc phòng Đào tạo..

Trực tiếp phụ trách, chủ trì

1. Các báo cáo, hồ sơ công tác đảng

2. Rà soát, kiểm tra, quản lý chương trình đào tạo, cập nhật lên phần mềm quản lý đào tạo

3. Tập huấn, phổ biến quy chế, kế hoạch, chương trình học tập.

4. Xây dựng kế hoạch đào tạo cho khóa học/năm học/kỳ học. 5. Phụ trách công nghệ thông tin, quản lý Website của đơn vị.

6. Tổ chức quản lý điểm trung cấp liên kết .’

7. Tham gia công tác đảm bảo chất lượng, NCKH&PVCĐ

3

Đoàn Ngọc Thịnh

1. Lập kế hoạch mở lớp học phần các học kì các lớp trong trường (Đại học)’

2. Xây dựng TKB học kì, học lại, học cải thiện cho các lớp trong trường (Đại học)

3. Xây dựng lịch thi kết thúc học phần cho các lớp trong trường.

4. Theo dõi giảng dạy, lập báo cáo thống kê giảng dạy theo học kì, năm học.

5. Tham gia tổ chức thi học kỳ.

4

Nguyễn Tuấn Anh

1. Lập kế hoạch mở lớp học phần các học kì, các lớp liên kết (Cao đẳng, Trung cấp)

2.Xây dựng TKB học kì, học lại, học cải thiện cho các lớp liên kết.(Cao đẳng, Trung cấp)

3. Xây dựng lịch thi kết thúc học phần, thi lại cho các lớp liên kết.(Cao đẳng, trung cấp)

4. Theo dõi giảng dạy, lập báo cáo thống kê giảng dạy theo học kì, năm học.

5. Tham gia tổ chức thi học kỳ.

5

Phạm Quyết Thắng

 

1. Quản lý điểm học tập trên hệ thống. Lập các báo cáo kết quả học tập cuối kỳ, cuối năm, cuối khóa và tổng hợp kết quả học tập của từng sinh viên/lớp/khóa.

2. Tham mưu hồ sơ xét tốt nghiệp, in văn bằng chứng chỉ và bảng điểm; in bảng điểm cuối kỳ, cuối khóa, bảng điểm kêt quả học tập của sinh viên.

3. Xét điều kiện dự thi và lập danh sách dự thi.

4. Phối hợp cung cấp các số liệu thống kê vào các báo cáo về kết quả học tập.

5. Thư ký công tác nghiên cứu khoa học, họp xét tốt nghiệp.

6

Hà Mai Hương

  1. Tiếp nhận, quản lý công văn đi- và đến.
  2. Tiếp nhận và lưu trữ điều kiện dự thi các học phần, bảng điểm thi của phòng khảo thí
  3. Tiếp nhận và xử lý công tác học vụ của các đơn vị, của học sinh, sinh viên: Đổ báo giảng, Tạm ngưng, báo giảng bổ sung, dạy thay, chuyển ngành, chuyển lớp, chuyển trường.
  4. Theo dõi qui mô sinh viên( Nhập học, thôi học, bảo lưu, tốt nghiệp)
  5. Tham gia tổ chức các kì thi (chuẩn bị hồ sơ thi, báo cáo thi)

6

Đào Minh Hoàng

1.Xếp lịch học lại, học cải thiện, lịch thi lại của học kì;

2. Quản lý điểm các lớp liên kết.

3. Tham gia tổ chức các kì thi (phân công cán bộ coi/giám sát thi)

4. Tiếp nhận đăng ký học lại, học cải thiện.

5. Trả bảng điểm, văn bằng , chứng chỉ