SÁNG NGÀY 17/6/2022 CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC - KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐHTB TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CHO Đ.C HOÀ LINH

17/06/2022

SÁNG NGÀY 17/6/2022 CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC - KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ✨ TRƯỜNG ĐHTB ✨ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CHO Đ.C HOÀ LINH ✨

TS. Hà Văn Đổng, Bí thư Chi bộ phát biểu dặn dò và giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới Hoà Linh 🌺🌸🌼

Media/1_TH1062/FolderFunc/202206/Images/288949612-2209005035931876-426730346753212972-n-20220617105344-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202206/Images/289090538-2209005085931871-9117183299338666357-n-20220617105343-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202206/Images/288997505-2209004919265221-1509714920711046540-n-20220617105342-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202206/Images/288804499-2209005135931866-8978561295959406853-n-20220617111956-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202206/Images/288989570-2209004929265220-8387243146387534368-n-20220617105343-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202206/Images/288814478-2209005125931867-2733435302074920203-n-20220617105344-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202206/Images/288803685-2209005092598537-8893848821647843403-n-20220617105341-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202206/Images/288804499-2209005135931866-8978561295959406853-n-20220617105343-e.jpg

 

Nếu có thắc mắc xin liên hệ
Hoặc truy cập vào
logobotchat
HỆ THỐNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TỰ ĐỘNG NĂM 2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Loading...

HỆ THỐNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TỰ ĐỘNG NĂM 2023

chatbot Mời bạn đặt câu hỏi ?
chatbot