SÁNG NGÀY 17/6/2022 CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC - KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐHTB TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CHO Đ.C HOÀ LINH

17/06/2022

SÁNG NGÀY 17/6/2022 CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC - KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ✨ TRƯỜNG ĐHTB ✨ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CHO Đ.C HOÀ LINH ✨

TS. Hà Văn Đổng, Bí thư Chi bộ phát biểu dặn dò và giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới Hoà Linh 🌺🌸🌼

Media/1_TH1062/FolderFunc/202206/Images/288949612-2209005035931876-426730346753212972-n-20220617105344-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202206/Images/289090538-2209005085931871-9117183299338666357-n-20220617105343-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202206/Images/288997505-2209004919265221-1509714920711046540-n-20220617105342-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202206/Images/288804499-2209005135931866-8978561295959406853-n-20220617111956-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202206/Images/288989570-2209004929265220-8387243146387534368-n-20220617105343-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202206/Images/288814478-2209005125931867-2733435302074920203-n-20220617105344-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202206/Images/288803685-2209005092598537-8893848821647843403-n-20220617105341-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202206/Images/288804499-2209005135931866-8978561295959406853-n-20220617105343-e.jpg